Missie en visie

Visie en missie 

 

 

wij willen het mooie leven op onze boerderij delen met kinderen en jongeren. Wij bieden jeugdhulp aan kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Dit op een mooie plek met ruimte, rust en regelmaat waar je:

 

- Jezelf mag zijn

- Samen plezier kunt hebben

- Respect hebt, voor elkaar, de dieren en de natuur.  

- Geniet van de natuur, dieren en nieuwe ervaringen opdoen.

 

Onze visie

Creëren van een mooie plek waar kinderen:

- Positieve ervaringen opdoen

- Zelfstandigheid verhogen

- Verantwoordelijkheid dragen

- (Nieuwe) talenten ontdekken

- Zelfvertrouwen verhogen

- Persoonlijke doelen halen

- Thuissituatie ontlasten

 

Onze Missie

Kinderen vanuit een veilige basis stimuleren verder te laten ontwikkelen door passende activiteiten op of rondom de boerderij, waarbij ze respect hebben en zorg dragen voor elkaar, de dieren en de natuur. Dit alles willen we met de volgende kernwaarden bereiken.

- Samenwerken

- Openheid

- Duidelijkheid

- Vertrouwen

- Positief denken en doen

- Waardering

 

- Persoonlijke aandacht 

Deze kernwaarden zijn belangrijk en is wat we doen in ons werk.

Individueel plan, veilige basis, ieder op zijn eigen manier laten ontwikkelen, positief. Aandacht voor wat de kinderen en jongeren wel kunnen (kwaliteiten)