Dagbesteding, logeren, vakantieopvang,  ambulante begeleiding

en opvang als je tijdelijk niet naar school gaat, het kan bij

zorgboerderij  Bûtengewoan!

Zorgboerderij Bûtengewoan is een kleinschalige jeugdzorgorganisatie waar geen hokjes bestaan.

kinderen en jongeren kunnen zichzelf zijn, ondanks dat ze een beetje anders zijn vanwege gedragsproblematiek of een beperking.

 

Vanuit deze positieve gedacht geeft ons team gekwalificeerde en professionele begeleiding.

Waarin we gezamenlijk werken aan persoonlijke doelen. 

 

Wij bieden verschillende soorten opvang, namelijk; Dagopvang, logeeropvang, weekend en vakantieopvang, opvang aan kinderen die tijdelijk niet naar school gaan en ambulante hulp.

 

De opvang wordt geboden op een  heerlijke plek met ruimte, rust en regelmaat.