Klachtenprocedure deelnemers

 

Niet tevreden?      Laat het ons weten!

 

Inleiding.

De medewerkers van Zorgboerderij Bûtengewoan proberen u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een keer niet tevreden bent. Het wordt binnen Bûtengewoan erg op prijs gesteld als u, of uw familie, uw opmerkingen, suggesties of klachten kenbaar maakt zodat kwaliteit van zorg- en dienstverlening, waar nodig, verbeterd kan worden. Ons volledige klachtenreglement vindt u op www.butengewoan.com/niettevreden.

 

Stap 1

-          De situatie bespreken met betrokkenen.

Hebt u, of uw familie, opmerkingen of een klacht over de zorg- en dienstverlening, dan kunt u hierover het beste rechtstreeks met de betrokkene in gesprek gaan. Ook kunt u een afspraak maken met de eigenares. Het is niet altijd gemakkelijk zaken rechtstreeks te bespreken maar toch blijken oplossingen na een dergelijk gesprek vaak voor de hand te liggen. U helpt daarmee niet alleen uzelf, ook andere cliënten kunnen daarvan profiteren. U kunt ook iemand meenemen naar het gesprek wanneer u dat een fijn gevoel geeft.

 

-          Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

Of ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij: u kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon van zorgbelang AKJ Friesland.

U kunt deze op verschillende manieren bereikbaar.

 • Per telefoon: 088 555 1000. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00-17:00 uur.
 • Per e-mail: info@akj.nl.
 • Via de online chat. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur.

 

 

 

Of bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt u bij het oplossen van de klacht en kan u ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt. dhr. W. Hulshof bereikbaar via info@dekwestie.nl of 06-29044198

 

-          Een schriftelijke klacht.

Het is ook mogelijk uw klacht schriftelijk in te dienen. Schrijf een brief naar Zorgboerderij Bûtengewoan met uw bevindingen.

 

Stap 2

Komt u er niet uit of wilt u liever niet op de bovenstaande manieren uw klacht indienen? Schrijf dan een brief naar de landelijke klachtencommissie Landbouw & Zorg. Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
 • De reden waarom u hier een klacht over hebt;
 • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
 • Stuur uw brief naar: 
  • Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
  • Klachtencommissie Landbouw en Zorg
  • Postbus 245, 6700 AE Wageningen
  • of e-mail: info@iar.nl
  • U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt

gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen

aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en u zouden kunnen verbeteren.

 

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181 De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

 

Stap 3

Maak uw geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg. De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil;
 • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;
 • Stuur uw brief naar: 
  • Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
  • Geschillencommissie Landbouwzorg
  • Postbus 245, 6700 AE Wageningen
  • of e-mail: info@iar.nl
  • U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg uw geschil in behandeling kan nemen moet u eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van het geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken krijgt u bericht van de geschillencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

 

 

* Meer informatie

 

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kunt oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.