KWALITEIT

 

 

 

 

  

Kwaliteit staat voorop

 

Als Bûtengewoan vinden wij het zeer belangrijk de kwaliteit van zorg te waarborgen. door expertise en kwaliteit te bieden op hoog niveau, bieden wij kinderen een veilige plek om te groeien en te kunnen genieten. in ons zorgplan nemen wij ouders en het kind mee op weg. we vinden het belangrijk dat ouders en andere naast betrokkenen goed bent voorgelicht over de opvang die wij  bieden en de manier waarop wij dat doen. tevens hebben wij allerlei protocollen met betrekking tot veiligheid, medicatie, hygiëne brandveiligheid enzovoort om de kwaliteit te waarborgen. 

 

Naast het zorgboerderij keurmerk "Kwaliteit laat je zien"  zijn we op dit moment hard aan het werk om het ISO keurmerk te behalen. we hopen dit in de loop van 2023 af te ronden. 

 

Multidisciplinair team

 

diversiteit in de begeleiding vinden wij belangrijk. daarom hebben wij een team met onder anderen veel pedagogische opgeleide medewerkers. ( big geregistreerd) verpleegkundige, SKJ geregistreerd Sociaal Pedagogisch hulpverleners, klassenassistentes. verder zijn er meerdere orthopedagogen aan onze zorgboerderij verbonden, van wie wij advies mogen ontvangen met betrekking tot de begeleiding van de kinderen. iedereen kan werken vanuit de eigen expertise en zo vullen we elkaar aan om uw kind de beste zorg te kunnen verlenen. 

 

Verwijsindex

Bûtengewoan is aangesloten bij de ’verwijsindex’. Wij willen goede zorg neerzetten voor uw kind. Dit betekent ook voor ons het aangaan van samenwerking met andere professionals die betrokken zijn. Om dit te realiseren wordt iedereen die in zorg is bij Butengewoan genoteerd in de ‘verwijsindex’. Het contact is gericht op het weten dat er meer professionals betrokken zijn. Met toestemming van jullie/jou kan er informatie gedeeld worden voor de afstemming van zorg.

 

 

Meldcode

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Ook Bûtengewoan werkt volgens de richtlijnen van de meldcode.