Wij doen er alles aan om te zorgen dat onze dienstverlening zo goed mogelijk verloopt. Toch kan er ontevredenheid zijn over de manier waarop zaken gaan of zijn gegaan. Wanneer dat het geval is, horen wij het graag. Alleen dan kan er gewerkt worden aan verbetering.

 

Wat te doen bij een klacht?

Ben je niet tevreden met de dienstverlening van zorgboerderij Bûtengewoan, dan gaan wij graag in gesprek. Je kunt de klacht bespreken met de persoonlijk begeleider of met het bestuur van Bûtengewoan Lopke of Romke WIjma. Doe dit op een rustig tijdstip, het beste is om een afspraak te maken.

 

Als je er niet uit komt met Bûtengewoan, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon (gegevens onderaan de pagina). Zij luistert naar jouw verhaal en neemt jouw verhaal serieus. Zij informeert over je rechten en geeft advies.

 

Bûtengewoan  houdt haar aan de regel binnen zes weken na het indienen van een klacht een reactie te geven. Hierin staat wat wij van de klacht vinden, wat er is ondernomen om de klacht op te lossen en wat er wordt gedaan om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

 

landelijke klachtencommissie landbouw en zorg

Is de klacht voor jou nog niet naar tevredenheid opgelost of heb je bezwaar tegen de voorgestelde afhandeling, dan is het mogelijk om je klacht neer te leggen bij  de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/