Zorg en onderwijs

Soms kunnen kinderen om wat voor reden dan ook (tijdelijk ) niet naar school. Voor deze kinderen

 

Een (kortlopend) project waarbij kinderen om wat voor reden dan ook even vastlopen op school tijdelijk op de zorgboerderij terecht kunnen.

 

Denk aan kinderen met ontwikkelingsachterstand, depressie, trauma, psychiatrische problematiek, pestgedrag of slachtoffer daarvan en tal van andere zaken waardoor het op de basisschool of in het voortgezet onderwijs even niet lukt. We bieden structuur waarbij praktijk en educatie in de breedste zin van het woord wordt afgewisseld met onderwijs.

 

Veel lichaamsbeweging, buiten zijn en omgang met dieren. Wanneer het beter gaat en de rust is hersteld ondersteunen we de kinderen om in kleine stapjes de terugkeer naar school te realiseren. De samenwerking met school is heel groot en school houdt daarbij de regie. In andere gevallen biedt dit programma ook een alternatief wanneer school echt niet lukt en kunnen we het kind naar een passende vervolgplek begeleiden.

 

Onze kinderen/jongeren worden begeleid door een vast professioneel team Daarnaast werken we samen met een grote diversiteit aan professionals. De zorg moet bij het kind passen, dus wij gaan voor de juiste match en behandeling. Wij doen aan resultaat gericht werken met meetbare resultaten.

 

 

 

 

 

Onze wens is om ook deel uit te maken van het onderwijs/zorg traject. We denken dat vroegtijdige samenwerking met scholen de problematiek sneller in kaart brengt en ons succes vergroot. Daarnaast denken we dat het een enorme verlaging van de zorgkosten tot gevolg kan hebben. Een korte time out op de zorgboerderij, gedrag resetten en gesprekken over de ontstane situatie en gedrag in combinatie met therapeutisch werken en behandelen op de boerderij met de dieren geeft geweldige resultaten. En dan zodra het kan snel weer terug naar school!