Logeeropvang

Bij zorgboerderij Bûtengewoan kunnen kinderen van vier tot veertien jaar aangemeld worden voor logeren. Het gaat om logeerweekenden van vrijdag 17.00 uur tot zondag 16.00 uur. Tijdens de aanmelding wordt bepaald op welke groep het kind het beste past. Zorgboerderij Bûtengewoan  heeft vier logeergroepen.

 

 

Tijdens de logeerweekenden worden kinderen begeleid door verschillende begeleiders van de zorgboerderij. De meeste begeleiders zijn vaste gezichten op de verschillende groepen, waardoor ouders, kinderen en begeleiders elkaar goed leren kennen. We vinden het belangrijk dat kinderen in het weekend kunnen ontspannen van de week waarin zij vaak veel verplichtingen hebben gehad. Dat betekent dat zij heerlijk kunnen spelen op ons erf of in het huis waar zij verblijven.

 

Spelenderwijs wordt met kinderen van de logeergroepen aan leerdoelen gewerkt, die beschreven staan in een begeleidingsplan dat jaarlijks vernieuwd wordt. Deze leerdoelen kunnen onder andere betrekking hebben op het aangaan en onderhouden van sociale contacten, het omgaan met emoties en de zelfredzaamheid.