Missie en visie

Wij willen het mooie leven op ons jongvee bedrijf delen met anderen. Wij bieden dagopvang aan kinderen met een beperking. Dit op een mooie plek met ruimte, rust en regelmaat waar je:

 

- Geniet van de natuur

- De Seizoenen beleeft

- Jezelf mag zijn

- Samen plezier kunt hebben

- Respect hebt, voor elkaar, de dieren en de natuur.  

 

Onze visie

Creëren van een mooie plek waar kinderen:

- Positieve ervaringen opdoen

- Zelfstandigheid verhogen

- Verantwoordelijkheid dragen

- (Nieuwe) talenten ontdekken

- Zelfvertrouwen verhogen

- Persoonlijke doelen halen

- Thuissituatie ontlasten

 

Onze Missie

Kinderen laten genieten van activiteiten op of rondom de boerderij, waarbij ze respect hebben en zorg dragen voor elkaar, de dieren en de natuur. Dit alles willen we met de volgende kernwaarden bereiken.

 

-          Samenwerken

-          Openheid

-          Duidelijkheid

-          Vertrouwen

-          Positief denken en doen

-          Waardering

-     Persoonlijke aandacht