Doelgroep

Zorgboerderij Bûtengewoan biedt opvang aan kinderen en jongeren:

 

- met een verstandelijke beperking

- met een lichamelijke beperking

- met PDD-NOS of ADHD

- met hechtingsproblematiek 

- met hersenbeschadiging

- met een stoornis in het autistische spectrum

- van het speciaal onderwijs

- of ter ontlasting van de ouders